• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Matkalla terveysalan opettajaksi

Johanna Kilpinen kirjoittaa opiskelukokemuksistaan Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella.

Suomessa hoitotiedettä voi opiskella viidessä yliopistossa: Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa Åbo Akademissa. Hoitotiede on terveystieteellinen, ihmisen hoitamista tutkiva tieteenala. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisinä tavoitteina ovat hoitokäytäntöjen sekä hoidon oppimisen ja opetuksen arvo-, tieto- ja taitoperustan ymmärtäminen ja kehittäminen. Opiskelen tällä hetkellä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella, pääaineena hoitotiede. Laitokselta valmistuu vuosittain noin 40 terveystieteiden maisteria. Turun yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkinnon sivuainevaihtoehtoja on kolme: Hoitotieteen didaktiikka ja kasvatus- tai aikuiskasvatustiede sekä kliininen tai gerontologinen hoitotiede yhdistettynä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintoihin. Opiskelemaan haetaan pääsykokeiden kautta, jotka järjestetään kerran vuodessa keväällä.
http://www2.med.utu.fi/hoitotiede/opiskelu/

Itse pääsin opiskelemaan vuonna 2007. Pääsykokeisiin luetaan kolme kirjaa ja itse pääsykokeissa on neljä kysymystä, yksi jokaisesta kirjasta ja yksi soveltava kysymys liittyen johonkin hoitotieteelliseen artikkeliin. Opinnot on suunniteltu siten, että kolmessa vuodessa pystyy valmistumaan niin terveystieteiden kandidaatiksi kuin maisteriksikin. Valmistuin itse terveystieteiden kandidaatiksi keväällä 2009 ja opiskelen parhaillaan terveystieteiden maisteriksi, sivuaineena hoitotieteen didaktiikka sekä aikuiskasvatustiede. Sivuaineopintojen myötä valmistun terveysalan opettajaksi ja tavoitteenani on valmistua keväällä 2011. Minulla opinnot alkavat olla siis muutamaa opintojaksoa lukuun ottamatta suoritettu. Parhaillaan työstän pro gradu -tutkielmaa, jonka työnimi on tällä hetkellä ”paksuna lansissa”. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia naisilla on työskennellä raskausaikanaan ensihoidossa. Olen haastatellut graduuni 14 ensihoidossa raskautensa aikana työskennellyttä naista eri puolilta Suomea.  Gradun tekeminen on raskasta ja aikaa vievää puuhaa, mutta samalla kuitenkin kiinnostavaa. Kiinnostavaksi ja jopa mukavaksi gradun kirjoittamisen tekee itselle mielekäs aihe.

 

Miten Turussa opiskellaan?

 Opiskelu Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on monipuolista. Opinnot sisältävät luentoja, pienryhmätyöskentelyä, kirjallisia töitä, verkko-opiskelua sekä harjoittelujaksoja. Osa opinnoista järjestetään myös Helsingissä, ja opintoja voi suorittaa myös verkko-opintoina. Eli opintojen vuoksi ei tarvitse muuttaa Turkuun tai matkustaa päivittäin opiskelupaikkakunnalle. Hoitotieteen laitos pyrkii keskittämään opinnot siten, että yhtenä päivänä on esimerkiksi useampi luento. Tämä mahdollistaa sen, että opintoja voi osittain suorittaa myös työn ohessa.

 Itse olen opiskellut osittain työn ohessa. Tämän on pitkälle mahdollistanut ymmärtäväinen ja joustava työnantajani, Vihdin sairaankuljetus Oy. Käytännössä olen saanut suunnitella työvuoroni itse ja tarvittaessa olen saanut pitää opintovapaajaksoja. Ilman joustavaa ja ymmärtäväistä työnantajaa en olisi pystynyt käymään opintoja näin tiuhassa tahdissa. Lämmin kiitos heille ja tietysti myös kaikille työkavereille, jotka ovat antaneet tukea ja kannustusta opiskeluuni.

 Oman lisähaasteen opiskeluun on tuonut lapsi, jonka sain vuonna 2008. Lapsi toi noin vuoden tauon opiskeluun, tosin äitiys- ja vanhempainvapaan aikana tein jotain pientä opiskeluun liittyen, kuten viimeistelin kandidaatintutkielmani ja suoritin erään verkkokurssin.  Opiskelu pienen lapsen äitinä tuo vielä lisähaastetta ja on ajoittain myös todella rankkaa.  Perheen, työn ja opiskelun yhteensovittaminen kun ei aina ole sieltä helpoimmasta päästä. Yhteensovittaminen vaatii tarkkaa suunnitelmallisuutta oman ajankäytön suhteen. On pakko suunnitella etukäteen, mitä tekee minäkin päivänä. Se on ainut tapa, jolla saa opintoja vietyä eteenpäin.


Millaista on opiskella hoitotiedettä?

 Omasta kokemuksesta voin sanoa, että opiskelu on kiinnostavaa, vaikkakin ajoittain myös raskasta, sitä ei käy kieltäminen. Jos yhdellä sanalla pitäisi kuvailla millaista on opiskella hoitotiedettä yliopistossa, niin se on haastavaa. Opiskelumateriaalista suurin osa on englanninkielellä, joten se tuo opiskeluun oman haasteensa. Alkuun runsas englanninkielinen materiaali pelotti mutta vähitellen kuin huomaamatta sitä oppi lukemaan ja ymmärtämään kokoajan vain sujuvammin.

 

Mitä olen oppinut hoitotieteen opiskelijana?

 Olen oppinut paljonkin, etenkin oman ajankäytön hallintaa ja organisointikykyä. Terveystieteiden opiskelu on laajentanut näkemyksiäni ja olen myös oppinut perustelemaan omaa näkökantaani, ja samalla oppinut vaatimaan asioille perusteluja. Osaan ajatella ja tarkastella asioita nykyään laajemmin eri näkökulmista. Osaan hakea tutkittua tietoa ja tarkastella asioita tutkittuun tietoon perustuen.  Hoitotieteen opinnot antavat kaikin puolin hyvän ja vahvan perustan monipuolisiin työtehtäviin. Hoitotieteen laitoksella luennoitsijoina käy myös muiden tieteenalojen edustajia, riippuen opintojaksoista. Esimerkiksi vapaasti valittavissa opinnoissa olen suorittanut terveyshallinnon ja johtamisen opintokokonaisuuden (25 op).

 Vaikka hoitotieteen opiskelu on haastavaa ja ajoittain rankkaa, niin siitä huolimatta voin suositella sitä kaikille. Työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen onnistuu kyllä, kun on riittävästi motivaatiota. Turun hoitotieteen laitoksen opettajat suhtautuivat myös ymmärtäväisesti lasta odottavaan opiskelijaan. Sain kiitettävästi tukea ja kannustusta opettajiltani ja jopa kehotettiin nauttimaan pienestä vauvasta ja jatkaa opiskeluja täysipainoisesti vanhempainvapaan jälkeen.

 

Kirjoittajan tausta

 Kirjoittaja on valmistunut lähihoitajaksi 1999 ja sairaanhoitajaksi 2003. Näiden lisäksi kirjoittaja on käynyt Uudenmaan ensihoito hoitotasolle -kurssin Arcadassa. Työkokemusta olen saanut lähinnä vain ensihoidon puolelta. Olen vuonna 2000 aloittanut perustason sairaankuljetuksessa ja vuodesta 2002 olen työskennellyt hoitotasolla nykyisessä työpaikassani Vihdin sairaankuljetuksessa. Parin viime vuoden ajan olen myös toiminut yhtenä Hiiden L4:na.

Sitä alkoi jossain vaiheessa miettiä, mitä tekee ”isona”. Tuntuu, että näin naisena ensihoidossa työskentelyä ei ehkä jaksa ihan eläkeikään asti. Joten siitä lähti sitten ajatus hakea yliopistoon jatko-opiskelemaan terveystieteiden maisteriksi. Aika näyttää mihin olen tulevaisuudessa menossa töihin. Tällä hetkellä keskityn pelkästään siihen, että saan opiskelut valmiiksi ja sen aikaa työskentelen vielä ensihoidossa.

Teksti Johanna Kilpinen

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.