• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Pikkuruinen palkkakysely

Nimimerkki Quukkeli kirjoittaa ensihoitajan palkkauksesta.

 

Ensihoidossa työskentelevien työn vaativuutta ei ole riittävästi arvioitu erilaisten vaatimusten kasvettua aikojen saatossa ja nykyään jatkuvasti kasvaessa. Palkkaus on vaativien hoitoalan ammattitehtävien mukaan hoitotasolla, jota nauttivat kaikki ammattikorkeakoulun käyneet hoitoalan ammattilaiset. Käytännössä palkkaus on kunnallisella työnantajalla usein pienempi mitä sairaalan sisällä toimivalla sairaanhoitajalla. Ottaen huomioon ensihoitotyön nykyiset ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet vaikuttaa tämä jotenkin erikoiselta kuitenkaan yhtään väheksymättä sairaalan sisäistä sairaanhoitajantyötä. Yksityisen Sairaankuljettajia koskevasta TES:stä ei voi puhua edes samana päivänä. Palkkaus on KVTES palkkausta peruspalkassa muutamaa sataa euroa alempi, mikä on nykyisiin ammattitaitovaatimuksiin ja työn vaativuuteen nähden täysin naurettavalla tasolla.

Esimerkkejä ammattitaitovaatimuksista ja työn vaativuudesta sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa hoitotasolla:

-Hoitotasolla tutkintovaatimus: Ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, jolla lisäkoulutus ensihoitoon = pidempi ammattitutkintovaatimus tulevan terveydenhuoltolain myötä
-Yleinen kokemusvaatimus on 2v. perustasolla eli alemman ammattitutkinnon tehtävissä ennen kuin on mahdollista suorittaa hoitotason testaus ja päästä koulutusta vastaaviin tehtäviin
-Säännöllinen vaativuustasoltaan korkea lääketieteelliseen osaamiseen vahvasti painottuvat käytännön ja /tai kirjallinen testaus
-Työpaikkakohtaiset kuntovaatimukset, jotka tulee suorittaa hyväksytysti työpaikan saadakseen
-Luonnontieteellinen sekä toimenpideosaaminen eroaa huomattavasti sairaalan sisäisistä vaatimuksista ja osa tehtävistä luokitellaan sairaalan sisällä nykyisin jopa erikoislääkäritasoisiksi
-Työhön liittyy suureksi osaksi Itsenäistä toimintaa ja ratkaisuja edellyttäviä tehtäviä ja joihin sisältyy vaihtelua, harkintaa ja vastuuta vaikutusten arvioinnissa
-Hälytystehtäviin liittyy aina ennakoimatonta, ei-suunniteltua toimintaa
-Työdiagnoosin tekeminen, pelkkä hoidon tarpeen arvio tai oireenmukainen hoito ei riitä
-Pysyväisohjeen mukaisten hoitopäätösten itsenäinen tekeminen
-Kuljetustehtävät ja hälytysajo
-Johtamisosaaminen ensihoitotehtävillä korkeimmin koulutetun ominaisuudessa (Juridisesti kohteessa korkeimmin koulutettu vastaa tehtävästä)

Kysyin asiaa ihan omaksi huvikseni ammattiliitosta teemalla aiotteko tehdä palkkaukselle mitään ja sain seuraavanlaisen vastauksen: (Niin ja perustasoiset älkää olko millänsäkään siitä että nyt puhutaan vain hoitotasosta, sillä hoitotason palkkauksen korjaaminen on yksi tie myös perustason palkkauksen tarkastamiseen.)

Kunta-alan sopimuksessa sairaanhoitajan tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet ovat yleensä palkkaryhmässä ”vaativat hoitoalan ammattitehtävät”, jossa ovat käytännössä kaikki amk-tutkinnon suorittaneet hoitoalan ammattilaiset (myös kätilöt, terveydenhoitajat, suuhygienistit, fysioterapeutit ym.). Kyseisessä palkkaryhmässä on valtakunnan tasolla määritelty minimipalkka, ja käytännön tehtäväkohtaiset palkat määräytyvät paikallisten työn vaativuuden arviointijärjestelmien kautta. Niissä on vaihtelevasti otettu huomioon sairaankuljetustehtävissä työskentelevien työn erityispiirteet. Sairaankuljettajathan joutuvat etenkin hoitotasolla tekemään paljon itsenäisiä ratkaisuja ja vaativia hoitotoimenpiteitä, ja palkkausjärjestelmässä tämä olisi mahdollista ottaa huomioon.

Yksityissektorilla palkkausjärjestelmää on viime neuvottelukierroksilla uudistettu. Aiemminhan perus- ja hoitotason tehtäviä ei ollut käytännössä eroteltu mitenkään. Nykyiselläänkin palkkataso on tehtäviin nähden liian alhainen, mutta sen radikaali korjaaminen on yksityissektorin järjestäytymisaste ja rakenne (paljon pieniä, yrittäjävetoisia ambulanssifirmoja tai opiskelijoilla sekä nollasopimuksilla pyöriviä isoja firmoja) huomioon ottaen haasteellista.

Henkilökohtaisesti tulkitsen tämän niin että: Ei oikein mitään aiota tehdä. Nostetaan kädet pystyyn vaan. Kyselkää itse saatteko lisää liksaa jos työ on vaativaa… Tämä ei kuitenkaan saisi nyt tämän tekstin lukijoita provosoida TEHY:stä eroamiseen ja liittymään työttömyyskassoihin tai erilaisiin palomiesten suosimiin liittoihin, jotka eivät hoitajien asioita aja. Ennemminkin kannattaa liittyä sankoin joukoin TEHY:n riveihin, koska vain järjestäytymällä alkaa ääni kuulua…

TEKSTI QUUKKELI

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.