• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Elvytys- Yksinkertaisesti paras

 

Arcadassa helmikuussa järjestetyssä Elvytyksen Käypä Hoito suositus symposiumissa palattiin perustasolle.

Teksti Enni Juusela
 
Noin kaksisataa alan ammattihenkilöä saapui kuuntelemaan luentoja toimivasta hoitoketjusta. Vaikka tilaisuuden porkkanana oli uusien elvytysohjeiden esittely sekä päivitettyjen tutkimustulosten, kuten kansallisen FinnResusci tutkimushankkeen esiin tuonti, nousivat pääaiheiksi kuitenkin vanhat tutut peruselvytys sekä tiimityöskentely.

Painelu

Painelun laadun tarkkailua ja harjoitusta painotettiin liki täydessä luentosalissa pitkin päivää. Kopterilääkäri Helena Jäntti muistutti kuulijoita siitä, että hyvän painelun peruspilareihin kuuluvat syvyys ja tahti.
- Vastoin uskomuksia, painelu on harvoin liian hidasta. Kliinisesti painelu on itse asiassa useammin liian nopeaa, ellei tahtia huomioida.

- Laadukkaalla paineluelvytyksellä voidaan saavuttaa kierto joka vastaa 25 prosenttia normaalista verenvirtauksesta. Painelun tulee olla yhtäjaksoista ja kestää noin puolitoista minuuttia. Jo kymmenen sekunnin tauko riittää romahduttamaan aikaan saadun verenkierron.

Monikin asia estää Jäntin mukaan avunantajia painelemasta potilasta tauotta.
- Deffa käskee meidät irti potilaasta rytmin analysoinnin ajaksi, painelijan vaihto, ilmatien varmistus, suonensisäisten lääkkeiden anto jopa maskiventilaatio, kaikki nämä vaikuttavat siihen, että potilas on hetkittäin painalluksitta.

 Myös alusta vaikuttaa painelun laatuun, sillä on osoitettu, että sängyssä paineltaessa syvyys vaihtelee, koska patja antaa aina jonkin verran periksi. Kaikkiin tekijöihin jotka paineluun vaikuttavat, eivät ole vaikutettavissa, mutta inhimillisiin tekijöihin voidaan osin vaikuttaa.
- Kukaan ei halua myöntää väsyvänsä painellessaan potilasta, mutta näin kuitenkin käy jokaisen kohdalla. Kun painelija väsyy, syvyys kärsii. Tämän vuoksi olisi vaihdeltava painajaa aina rytmin tarkastuksen aikana. Jos saamme syvyyden pysymään optimaalisena, virtaus paranee ja kammiovärinä kääntyy helpommin.

Laerdalin edustajat olivat pystyttäneet Arcadan ruokalaan päivän aiheiden mukaisen Resusci Anne Skills Stationin
- Osallistujan tulee painella nukkea oikeaoppisesti 200 kertaa ja tietokone rekisteröi suorituksen ja kommentoi paineluiden aikana laatua, nopeutta ja syvyyttä, Laerdalin Helena Lari kommentoi. Skill Stationille ei päivän aikana syntynyt tungosta. Päivän teeman mukaisesti Skill Stationilla olisi ollut hyvä tarjota myös testi hoitoketjun toimivuuden suhteen.
 

Puhallus

 

Jotta potilaan hoito sujuisi mallikkaasti, tulisi hengitysteiden hoitamiseen kiinnittää erityistä huomiota.- Ei ole mitään muuta tapaa arvioida potilasta, kuin ABC ja aina palataan A:han, anestesiologian erikoislääkäri Olli Väisänen kiteytti.
Luennossaan terveyskeskusten ja sairaaloiden sisällä tapahtuvista elvytyksistä Väisänen muistutti, että rutiininomainen maskiventilaatiokin voi olla haasteellista.

- Jos on sopivan näköinen naamataulu, niin maskiventilaatio on helppoa, mutta kun sinne tulee löysää nahkaa, viiksiä ynnä muuta, se onkin vaikeaa, Väisänen arvioi.

 

Kädentaitoja tulisi pitää yllä, jotta hoitolaitosten sisällä tapahtuvissa elvytyksissä, hoitohenkilökunta olisi valmistautunutta. Väisänen kehui Tamperetta, jossa tapahtuu jatkuvaa koulutusta tällä saralla ja hänen mukaansa tällaisia mahdollisuuksia tulisi olla joka paikassa.

Myös Suomen elvytysneuvoston puheenjohtaja
Tom Silfvast muistutti ventilaation ja etenkin saturaatioarvojen seurannan tärkeydestä, ROSC:in jälkeen.
- Nyt täytyy muistaa, ettei tässä tilanteessa suinkaan ole tarkoituksenmukaista nostaa potilaan saturaatioita 100 prosenttiin, vaan pyrimme pitämään sen 94-98 prosentissa.


Elvytys

 

Päivän ensimmäinen luennoitsija Silfvast kertoi lyhyesti päivitettyjen elvytyssuositusten syntyprosessista. Silfvast koki myönteiseksi erityisesti sen, että elvytykseen kuuluu tänä päivänä vähemmän lääkkeitä.
- Ennen potilaaseen lorotettiin pullokaupalla bikarbonaattia ja sitä sun tätä. Nyt elvytyksen aikana käytetään 1-2 lääkettä, joka mahdollistaa yksinkertaisen suorituksen, josta potilas hyötyy, Silfvast summasi.

Elvytyksen uuden käypä hoito -suosituksen mukaan adrenaliini annetaan nyt kolmannen iskun jälkeen, yhtäaikaisesti amiodaronen kanssa, mikäli tätä käytetään. Silfvast kertoi suositusten periaatteena ollun, ettei voimassa olevia suosituksia muuteta, ellei jotakin käytäntöä voida osoittaa haitalliseksi tai löydetä toimivampaa ja tehokkaampaa käytäntöä.
Näin on myös amiodaronen käytön laita, jonka hyödystä tai hyödyttömyydestä elvytyksessä ei Väisäsen mukaan ole näyttöä suuntaan tai toiseen. Joten ”.. se roikkuu vielä mukana.”
 
TEKSTI ENNI JUUSELA 

 

 

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.