• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Pareton periaate

Sakari Aalto kirjoitti Systolessa 2/2011 siitä, miten Pareton periaate "puree ensihoitajia." Tässä jutussa on kerrottu Pareton periaatteesta.
Teksti Sakari Aalto.


Italialainen Vilfredo Pareto antoi nimensä periaatteelle, jonka asema eri asiayhteyksissä ei kuitenkaan ole aivan kiistaton. Periaatteesta käytetään myös nimeä 80/20-sääntö ja ilmiöstä on löydetty liittymäkohtia todennäköisyyslaskentaan. Puutarhassa Pareton löydöksenä oli havainto, jonka mukaan 20 % herneistä tuottaa 80 % sadosta. Hän selvitti, että 20 prosenttia italialaisista omistaa 80 prosenttia maasta. Periaatteen mukaan taloudessa ja tuotannossa on tehty havaintoja, että 20 prosenttia aikaansaa ja hankkii 80 prosenttia tuloksista. Yrityselämässä Pareto-periaatteesta on esitetty sellainenkin versio, jonka mukaan tarvitaan keskimäärin viisi liikeyritystä jotta yhdestä tulisi menestyvä yritys.

Pareton periaatteesta on Richard Koch kirjoittanut useita kirjoja, joista yksi on The 20/80 principle: The secret a achieving more with less. Kirjan mukaan mm. ihmiskunnan energiankulutus noudattaa varsin läheltä Pareton periaatetta. 15 % ihmisistä kuluttaa 85 % energiasta.

Periaatteesta on tehty myös vähemmän luotettavia, mutta todellisuutta kuitenkin jollain tarkkuudella kuvaavia päätelmiä. 80 % pölystä löytyy 20%:n alueelta lattiapinta-alasta. Ensihoitotehtäviin liittyen voisi arvioida, että Pareton periaate toteutuu myös niissä. 20 % kaikista mahdollisista ensihoitotehtävistä muodostaa 80 % toteutuneista tehtävistä. Onkohan asia näin ?

 

Teksti Sakari Aalto

 

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.