Lähteet Systole 3/2011

Aivovammapotilaan ensihoito
Toni Pakkanen ja Janne Virtanen

1. Öhmän J, Alaranta H, Kaipio M-L, ym. AIkuisiän aivovammat. Käypä hoito-suositus. wwwkaypahoitofi/Aikuisiän aivovammat. [Käypä hoito suositus.]. 2008.

2. Rudehill A, Bellander BM, Weitzberg E, Bredbacka S, Backheden M, Gordon E. Outcome of traumatic brain injuries in 1,508 patients: impact of prehospital care. J Neurotrauma. 2002 Jul;19(7):855-68.

3. Patel HC, Menon DK, Tebbs S, Hawker R, Hutchinson PJ, Kirkpatrick PJ. Specialist neurocritical care and outcome from head injury. Intensive Care Med. 2002 May;28(5):547-53.

4. Kay T, Harrington D, Adams R, ym. Definition of mild traumatic brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 1993;8(3):86-7.

5. Jennett B. Epidemiology of head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1996 Apr;60(4):362-9.

6. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974 Jul 13;2(7872):81-4.

7. Sosin DM, Sniezek JE, Thurman DJ. Incidence of mild and moderate brain injury in the United States, 1991. Brain Inj. 1996 Jan;10(1):47-54.

8. Corrigan JD. Substance abuse as a mediating factor in outcome from traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil. 1995 Apr;76(4):302-9.

9. Luerssen TG, Klauber MR, Marshall LF. Outcome from head injury related to patient's age. A longitudinal prospective study of adult and pediatric head injury. J Neurosurg. 1988 Mar;68(3):409-16.

10. Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR, Blunt BA, Baldwin N, Eisenberg HM, et al. The role of secondary brain injury in determining outcome from severe head injury. J Trauma. 1993 Feb;34(2):216-22.

11. Sarrafzadeh AS, Peltonen EE, Kaisers U, Kuchler I, Lanksch WR, Unterberg AW. Secondary insults in severe head injury--do multiply injured patients do worse? Crit Care Med. 2001 Jun;29(6):1116-23.

12. Miller JD, Murray LS, Teasdale GM. Development of a traumatic intracranial hematoma after a "minor" head injury. Neurosurgery. 1990 Nov;27(5):669-73; discussion 73.

13. Miller JD. Head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1993 May;56(5):440-7.

14. van den Brink WA, van Santbrink H, Steyerberg EW, Avezaat CJ, Suazo JA, Hogesteeger C, et al. Brain oxygen tension in severe head injury. Neurosurgery. 2000 Apr;46(4):868-76; discussion 76-8.

15. The Brain Trauma Foundation. The American Association of Neurological Surgeons. The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care. Resuscitation of blood pressure and oxygenation. J Neurotrauma. 2000 Jun-Jul;17(6-7):471-8.

16. Manley G, Knudson MM, Morabito D, Damron S, Erickson V, Pitts L. Hypotension, hypoxia, and head injury: frequency, duration, and consequences. Arch Surg. 2001 Oct;136(10):1118-23.

17. Signorini DF, Andrews PJ, Jones PA, Wardlaw JM, Miller JD. Adding insult to injury: the prognostic value of early secondary insults for survival after traumatic brain injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1999 Jan;66(1):26-31.

18. Maas AI, Dearden M, Teasdale GM, Braakman R, Cohadon F, Iannotti F, et al. EBIC-guidelines for management of severe head injury in adults. European Brain Injury Consortium. Acta Neurochir (Wien). 1997;139(4):286-94.

19. Kirkpatrick PJ. On guidelines for the management of the severe head injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997 Feb;62(2):109-11.

20. Piek J. Guidelines for the pre-hospital care of patients with severe head injuries. Working Group for Neurosurgical Intensive Care of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1998 Nov;24(11):1221-5.

21. Salomone JP, Ustin JS, McSwain NE, Jr., Feliciano DV. Opinions of trauma practitioners regarding prehospital interventions for critically injured patients. J Trauma. 2005 Mar;58(3):509-15; discussion 15-7.

22. Wang HE, Peitzman AB, Cassidy LD, Adelson PD, Yealy DM. Out-of-hospital endotracheal intubation and outcome after traumatic brain injury. Ann Emerg Med. 2004 Nov;44(5):439-50.

23. Davis DP, Hoyt DB, Ochs M, Fortlage D, Holbrook T, Marshall LK, et al. The effect of paramedic rapid sequence intubation on outcome in patients with severe traumatic brain injury. J Trauma. 2003 Mar;54(3):444-53.

24. Bochicchio GV, Ilahi O, Joshi M, Bochicchio K, Scalea TM. Endotracheal intubation in the field does not improve outcome in trauma patients who present without an acutely lethal traumatic brain injury. J Trauma. 2003 Feb;54(2):307-11.

25. Davis DP, Stern J, Sise MJ, Hoyt DB. A follow-up analysis of factors associated with head-injury mortality after paramedic rapid sequence intubation. J Trauma. 2005 Aug;59(2):486-90.

26. Fakhry SM, Scanlon JM, Robinson L, Askari R, Watenpaugh RL, Fata P, et al. Prehospital rapid sequence intubation for head trauma: conditions for a successful program. J Trauma. 2006 May;60(5):997-1001.

27. Abbott D, Brauer K, Hutton K, Rosen P. Aggressive out-of-hospital treatment regimen for severe closed head injury in patients undergoing air medical transport. Air Med J. 1998 Jul-Sep;17(3):94-100.

28. Di Bartolomeo S, Sanson G, Nardi G, Scian F, Michelutto V, Lattuada L. Effects of 2 patterns of prehospital care on the outcome of patients with severe head injury. Arch Surg. 2001 Nov;136(11):1293-300.

29. Garner A, Crooks J, Lee A, Bishop R. Efficacy of prehospital critical care teams for severe blunt head injury in the Australian setting. Injury. 2001 Jul;32(6):455-60.

30. Lee A, Garner A, Fearnside M, Harrison K. Level of prehospital care and risk of mortality in patients with and without severe blunt head injury. Injury. 2003 Nov;34(11):815-9.

31. Ryynänen O-P, Iirola T, Reitala J, Pälve H, Malmivaara A. Ensihoidon vaikuttavuus. Finohtan raportti. 2008;32:54-6.

32. Stocchetti N, Furlan A, Volta F. Hypoxemia and arterial hypotension at the accident scene in head injury. J Trauma. 1996 May;40(5):764-7.

33. Davis DP, Dunford JV, Ochs M, Park K, Hoyt DB. The use of quantitative end-tidal capnometry to avoid inadvertent severe hyperventilation in patients with head injury after paramedic rapid sequence intubation. J Trauma. 2004 Apr;56(4):808-14.

34. Davis DP, Dunford JV, Poste JC, Ochs M, Holbrook T, Fortlage D, et al. The impact of hypoxia and hyperventilation on outcome after paramedic rapid sequence intubation of severely head-injured patients. J Trauma. 2004 Jul;57(1):1-8; discussion -10.

35. Helkamaa T, Niemelä M, Öhman J, Randell T. Tajuttoman aivovammapotilaan ensihoitoa ja kuljetusta voidaan parantaa. Suomen Lääkärilehti. 2007;11(62):1123-7.

36. Ylönen M. Tajuttoman aivovammapotilaan ensihoito PSHP:n alueella vuosina 2002-2003 [Syventävät opinnot]. Tampere: Tampereen yliopisto; 2008.


Henkilöstöjohtaminen ensihoidossa

Tarja Rissanen ja Heikki Paakkonen

- Haapalainen Ilkka 2005. Jämäkkä esimies vaikeiden työsuhdetilanteiden ratkaisijana. Kauppakamarisarja, Edita, Helsinki.

- Janhonen Minna 2010. Tiedon jakaminen tiimityössä. Väitöskirja. Työ ja ihminen Tutkimusraportti 39. Työterveyslaitos. http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/TR39_Tiedon_jakaminen_tiimityossa_www.pdf

- Janhonen Minna 2011. Tiedon jakaminen tiimityössä. Lectio praecursoria. Hallinnon tutkimus 30 (1), 81 – 83.

- Kinnunen Juha, Kivinen Tuula, Lammintakanen Johanna, Taskinen Helena 2008. Henkilöstövoimavarojen johtamisen merkitys terveydenhuollon kehittämisessä teoksessa Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollossa toim. Ashorn Ulla ja Lehto Juhani. Stakes, Gummerus kirjapaino, Jyväskylä.

- Kuntatyönantajat 2010. Hyvä henkilöstöjohtaminen luo tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/tyoelaman-kehittaminen/henkilostojohtaminen/Sivut/default.aspx

- Ruoranen Raija 2010. Miten strategia kiteytetään 90 minuuttiin Tutkimus kehityskeskusteluista. Väitöskirja. Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalveluista. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42730&name=DLFE-15435.pdf

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalveluista, muistio http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42730&name=DLFE-15436.pdf

- Terveydenhuoltolaki. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_244_2010_p.shtml

- Työterveyslaitos. Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen työssä. http://www.ttl.fi/fi/tyoyhteiso_ja_esimiestyo/tyoyhteison_ristiriidat_ja_ratkaisut/epaasiallinen_kohtelu_ja_kiusaaminen/sivut/default.aspx

- Sinkkonen Sirkka, Kinnunen Juha, Paunonen Marita 1986. Osastonhoitajien johtamistyyli ja hoitohenkilöstön työtyytyväisyys. Suomen kaupunkiliitto, Helsinki.

- Vuori Jari 2007. Terveysjohtaminen ja –hallinto tieteenalana teoksessa terveys ja johtaminen Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä toim. Jari  Vuori. WSOY.Ruohikossa kahisee... punkki
Enni Juusela

- THL, Cision Tiedotepalvelu, Käypä Hoito