• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 3/2008

 


Suuri sukellus syvyyksiin (osa I)
Sukeltaminen ja terveys
Teksti: Timo Jama

1. ADALS®-kurssimanuaali 2008. Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteenyhdistys ja Suomen anestesiologiyhdistys.
2. Deeper into diving (2nd edit). Lippmann J, Mitchell S. JL Publications 2005.
3. Diving Medicine (4th edit). Bove A (toim.). Saunders 2004.
4. Camporesi EM, Bosco G: Ventilation, gas exchange and excercise under water. Kirjassa: Physiology and medicine of diving (5th edit.), Brubakk A, Neuman T (toim.).Saunders 2003.

Ylipainehappihoitoa
- vain muutamissa tilanteissa on kiire painekammioon
Teksti: Seppo A. Sipinen

1. Undersea (and Hyperbaric) Medical Society. Hyperbaric Oxygen Treatment. A Committee Report 1977.
2. D. Mathieu (Ed). Handbook on Hyperbaric Medicine. Springer. Netherlands 2006.
3. E. P. Kindwall (Ed). Hyperbaric Medicine Practice. Best Publishing Company, USA 1995.
4. T. Workman (Ed). Hyperbaric facility safety. Best Publishing Company, USA 1999.

Ilmoitusvelvollisuus on lapsen etu
Teksti: Juhani Seppälä

1. Laki lasten huolto ja tapaamisoikeuksista (361/1983). FINLEX.
2. Lastensuojelulaki (417/2007). FINLEX.
3. Räty, T. 2007. Uusi lastensuojelulaki. EDITA. Helsinki.
4. Seppälä, J. 2007. Uusi lastensuojelulaki (417/2007) voimaan 1.1.2008. Perehdytysmateriaali hätäkeskuk-siin. Kouvola.
5. Sinkko, P. 2007. Uudistuva lastensuojelulaki – koulutus (luentomateriaali). 31.10.–1.11.2007 Kouvola.
6. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Sosiaalipäivystyksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:64.
7. Suomen perustuslaki (731/1999). FINLEX.
8. Paasonen, M. 2007. Uusi lastensuojelulaki, koulutusmateriaali/Kouvolan poliisi. Kouvola.
9. Taskinen, S. 2007. Lastensuojelulaki (417/2007) soveltamisopas. STAKES. Helsinki.
10. Tuori, K. 2000. Sosiaalioikeus. WSOY. Porvoo.
11. www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/Lastensuojelunkasikirja/


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.