• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 6/2008

 


Supraglottiset välineet hengitysteiden hallinnassa
Teksti: Sami Länkimäki

1 Wenzel V et al. The respiratory system during resuscitation: a review of the history, risk of infection during assisted ventilation, respiratory mechanics, and ventilation strategies for patients with an unprotected airway. Resuscitation 2001; 49:123-34
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: Liian suuret kertahengitystilavuudet ja liian hidas sisäänhengitysaika lisäävät aspiraation riskiä aiheuttamalla mahalaukun täyttymisen ilmalla.
2 Wang HE et al. Procedural experience with out-of-hospital endotracheal intubation. Crit Care Med 2005; 33(8): 1718-21
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: Elottoman sekä tajuttoman potilaan endotrakeaalinen intubaatio on kuitenkin harvinainen toimenpide, eikä työnaikainen intubointi välttämättä riitä taitojen ylläpitämiseen.
3 Gerritse BM et al. Should EMS-paramedics perform paediatric tracheal intubation in the field. Resuscitation 2008; 79: 225-229
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: 1) Esimerkiksi lääkkeellinen intubaatio kokeneen ammattilaisen toimesta näyttää vähentävän traumapotilaan kuolleisuutta3, kun taas lääkkeetön intubaatio kokemattomamman intuboijan toimesta ei vähentänyt kuolleisuutta4. 2) Tuoreessa hollantilaisten tekemässä tutkimuksessa GCS 3-4 traumalapsille todettiin selkeä kuolleisuuden nousu, kun ensihoitohenkilöstön suorittamana naamariventilaatiota verrattiin varhaiseen intubaatioon (37% vs 95%).
4 Bushby N et al. Prehospital intubation and chest decompression is associated with unexpected survival in major thoracic blunt trauma. Emerg Med Australasia 2005; 17: 443-9
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: 1) Esimerkiksi lääkkeellinen intubaatio kokeneen ammattilaisen toimesta näyttää vähentävän traumapotilaan kuolleisuutta3, kun taas lääkkeetön intubaatio kokemattomamman intuboijan toimesta ei vähentänyt kuolleisuutta4. 2) Intubaatio parantaa traumapotilaan selviytymistä4, vaikkakin naamariventilaatioon verrattuna eroa selviytymisessä ei näytä olevan5.
5 Stackinger ZT et al. Prehospital endotracheal intubation for trauma does not improve survival over bag-valve-mask ventilation. J Trauma 2004; 56: 531-6
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: Intubaatio parantaa traumapotilaan selviytymistä4, vaikkakin naamariventilaatioon verrattuna eroa selviytymisessä ei näytä olevan5.
6 Berlac P et al. Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 897-907
- Tähän viitattiin tekstin kohdassa: Tänä vuonna julkaistiin tuore SSAI:n (Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine) hoitosuositus hengitysteiden hallinnasta ensihoidossa6.


Kuka intuboi lapsen kentällä?
Teksti: Sami Länkimäki

- Gerritse BM et al. Should EMS-paramedics perform paediatric tracheal intubation in the field? Resuscitation 2008; 79: 225-29


Mitä hyötyä on kaksinventiloinnista?
Teksti: Juha Lehväsluoto, Satu Raikunen

- Ventilointitavan yhteys ventilointielvytyksen onnistumiseen, Juha Lehväsluoto ja Satu Raikunen, Turun ammattikorkeakoulu 2008.


Sairaankuljettaja ja päivystyksen hoitaja
Miten teillä sujuu?
Teksti: Daniela Blomqvist

- Blomqvist, Daniela & Nordström, Tom. 2006. Synpunkter och åsikter om samarbetet mellan ambulanspersonal och personal på jourpolikliniker – en kvantitativ studie. Examensarbete. Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola.
- Kurki, Ari & Teräsvirta, Mika. 2003. Suullinen raportointi päivystysluonteisissa sairaalasiirroissa. Opinnäytetyö. Stadia – Helsingin ammattikorkeakoulu.


Kuuntele itsetuhoista nuorta
Teksti: Jarno Tuominen, Pekka Leppänen

- Ahonen, H. 1994. Vuorovaikutus auttamisen välineenä. Tampere: Tammer-Paino Oy. 97–105, 113–121.
- Aalberg, V. & Siimes, M. 1999. Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: Gummerus.
- Achté, K. Lindfors, O. Lönnqvist, J. Salokari, M. 1989. Itsetuhoisuuden ilmenemismuodot. Teoksessa Achté, K. Lindfors, O. Lönnqvist, J. Salokari, M. (toim.) Suomalainen itsemurha. Helsinki: Yliopistopaino.
- Aromaa, E. 1998. Potilaan itsetuhoisuuden tunnistaminen ja ensihoito perusterveydenhuollossa. Lääkärilehti 53(3), 167

 

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.