• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 6/2011

Riskianalyysi valmis Kainuussa
Teksti Ari Ehrola Petri Roivainen ja Pirkko Sandelin

- Dean, SF. 2008. Why the Closest Ambulance Cannot be Dispatched in an Urban Emergency Medical Services System. Prehospital and Disaster Medicine. March – April 2008, Vol. 23, No. 2.
- Ehrola, A. 2011. Kainuun maakunta – kuntayhtymän ensihoidon riskianalyysi – Paikkatietojärjestelmän (GIS) käyttö toiminnan suunnittelussa. Ylempi ammattikorkeakoulu. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
- Ihamäki, V-P. 1997. Paikkatietojärjestelmien (GIS) käyttö palo- ja pelastustoimen yhteistoiminnan suunnittelussa. Maantieteen laitos. Helsingin yliopisto. Pro gradu – tutkielma. Ilmaiset aineistot. 2011. Maanmittauslaitos.
- Kvam, AM. 2009. Utilisation of Geographical Information Systems (GIS) and new spatial statistics tools in Norwegian Emergency Medical Services (EMS) to indentify weak-links in the chain on survival. Buskerud Hospital, Drammen, Norway. The Acta Anaesthesiologica Skandinavia Foundation, 53 (Suppl. 119), 44 – 61.
- Laki Kainuun hallintokokeilusta 9.5.2003/343.
- Peleg, K. & Pliskin, JS. 2003. A Geographic Information System Simulation Model of EMS: Reducing Ambulance Response Time. Gertner Institute. Sheba Medical Center. Israel. American Journal on Emergency Medicine 2004; 22:3.
- Sasaki, S., Comber, AJ., Suzuki, H. & Brunsdon, C. 2010. Using genetic algorithms to optimise current and future health planning – the example of ambulance locations. International Journal of Health Geographics 2010, 9:4. BioMed Central.
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta. 6.4.2011/340.
- Suikkanen, J. 2002. Pääkaupunkiseudun kiireellisten sairaankuljetusyksiköiden asemapaikkojen optimointi paikkatietojärjestelmän avulla. Maantieteen laitos. Helsingin yliopisto. Pro gradu – tutkielma.
- Terveydenhuoltolaki. 30.12.2010/1326.
- Tilastokeskus. 2011. Väestö alueittain 31.12.2010. PX-Web Statfin-tietokanta.
- Tilastokeskus. 2008. Kehittämispolitiikkaan ei odotusten mukaista otetta Kainuussa.

-
Juttuun liittyvät taulukot ja kuviot näet tästä linkistä
http://www.ensihoidontiedotus.fi/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=8&limit=8&limitstart=0&order=date&dir=DESC&Itemid=13

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.