• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 1/2012

Potilaana pieni vauva
teksti Heli Salmi

Kirjallisuutta

Dubowitz H, Lane WH. Abused and Neglected Children. Kirjassa Nelson Textbook of Pediatrics (toim. Kliegman ym.), Luku 37, s. 135; Elsevier, Philadelphia 2011

Lastensuojelulaki, ilmoitusvelvollisuus (25. pykälä)

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologisen seuran Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä. Vastasyntyneen elvytys, Käypä hoito -suositus 29.11.2011

Qvist E, Korppi M. Alle 3 kk ikäinen lapsi päivystyksessaä. Duodecim. 2009;125(21):2373

Salo, Eeva. Aivan pienen vauvan kuume. Suomen Lääkärilehti. 2005; 60 (45): 4634Kohdunulkoinen raskaus aiheutti vuotosokin
teksti Heini Harve


Kirjallisuutta

Ylikorkala O ja Tapaninen J (toim.) Naistentaudit ja synnytykset, Kustannus Oy Duodecim 2011


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.