• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 1/2009

 


Rankalauta vai tyhjiöpatja?
Teksti Juhana Jämsén

- Jämsén Juhana, Leskinen Paavo, Rankalauta vai tyhjiöpatja, Pirkanmaan ammattikorkea-koulu. Lähdeluettelo sekä koko opinnäytetyö on saatavilla kirjoittajilta


Lentotoiminnasta otetaan mallia potilasturvallisuuteen
CRM kitkee inhimillisiä virheitä

Teksti Arto Helovuo

- Cooper, G. E., White, M. D., & Lauber, J. K. (1980). Resource Management on the Flightdeck: Proceedings of a NASA/Industry Workshop. (NASA CP-2120). Moffett Field, CA: NASA-Ames Research Center.
- Helmreich, R.L., Merritt, A.C., & Wilhelm, J.A. (1999). The evolution of Crew Resource Management training in commercial aviation. International Journal of Aviation Psychology, 9(1), 19-32.


Traumateam Töölön tapaturma-asemalla

Teksti Sari Vuorinen

- HYKS, Töölön sairaala, traumatoimintaohje, Vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoito ja diagnostiikka Töölön sairaalan tapaturma-asemalla
- Leena Koponen, Kirsi Sillanpää, 2005, Potilaan hoito päivystyksessä
- Hanna Lahti, Keni Heikkinen, Sari Vuorinen, Töölön sairaalan simulaatiotyöryhmä

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.