• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 4/2012

Lähteet Systole 4/2012


Ennakkoilmoitukset tietokantaan
Teksti Juhapetteri Jääskeläinen

- Handolin, Lauri – Jääskeläinen, Juhapetteri 2008. Pre-notification of arriving trauma patient at trauma centre: A retrospective analysis of the information in 700 consecutive cases. SJTREM 2008; 16: 15.

- Luomansuu, Erkki 2012. Tapaturma-aseman osastonhoitajan haastattelu.

- Porthan, Kari – Sormunen, Hannu 2009. Monivammapotilaan hoito kuljetuksen aikana ja ensihoitokertomus. Duodecim 2009 Sairaanhoitajan tietokannat, Traumapotilaan hoito..

- Paakki, Mia 2012. Tapaturma-aseman sokkihuonevastaavan haastattelu.

- Tapaturma-aseman tilastot 2011

- Töölön sairaalan traumatyöryhmä 2006. Traumatoimintaohje – vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoito ja diagnostiikka Töölön sairaalan tapaturma-asemalla.

Tekstiin liittyvät taulukot tästä linkistä, ne löytyvät myös julkaisuista.Ensihoitajat päivystivät ensiavussa
Teksti Nina Sajo Pirkko Routasalo

Tekstiin liittyvä taulukko tästä linkistä, se löytyy myö julkaisuista.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.