• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 4/2009


Sepsis ensihoidossa
Teksti Sami Länkimäki

- Ville Pettilä et al. The Finnsepsis study: Severe sepsis and septic shock as challenges for intensive care in finland. Suomen Lääkärilehti 2006;61:3707-12
- Käypä Hoito –suositus. Aikuisten vaikean sepsiksen hoito. Duodecim 2005;121(15):1662-9
- Robson W et al. Sepsis: a need for prehospital intervention. Emerg. Med. J. 2009;26:535-538
- Rivers E et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001;345(19):1368-1377

Taas pissiitti! Vai onko sittenkään?
Teksti Heini Harve

- Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Virtsatieinfektiot - Käypä hoito –suositus. www.kaypahoito.fi

Keskushermoston infektiot
Teksti Toni Pakkanen

- Neurologia, Duodecim
- Tehohoito-opas, Duodecim

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.