• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 5/2009


MAPA välttää väkivallan
Teksti Christina Luoto, Pilvi Rantanen

- Luoto C. & Rantanen P-M. 2009. Väkivallan uhan tunnistaminen sairaankuljetuksessa – aggression hallintaa MAPA -menetelmällä. Hyvinkää: Laurea-ammattikorkeakoulu.
- Alaspää A. & Kuisma M. & Rekola L. & Sillanpää K.2003. Ensihoidon käsikirja. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.
- Hakala, K. 2004. Aggressiivisesti käyttäytyvät asiakkaat sairaankuljetuksessa. Porin palveluopisto.
- Hämäläinen, H.2003. Hoitohenkilökunnan voimankäyttö väkivallan uhatessa tai toteutuessa. Systole 5/2003. Kustantaja: Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy. Forssa.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.