• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 5/2013

Selvitys traumapäivystyksissä
Traumahoitoon lisää oppia ja tilastointia

Teksti Juhapetteri Jääskeläinen ja Lauri Handolin

- Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].

 ISSN=1799-5051. 2011, 1. Kuolemansyyt vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.12.2012].

 Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_kat_001_fi.html

 

- Handolin, Lauri – Leppäniemi, Ari – Lakovaara, Martti –Vihtonen, Kimmo – Lindahl, Jan: Vaikeasti vammautuneiden traumapotilaiden hoito Suomessa 2004. Suomen Lääkärilehti 2006;6:587-92.

 

- Kangas, Mikko - Vänskä Jukka: Terveyskeskuspäivystys keskittyy ja vähenee. Suomen Lääkärilehti 2006;23:2507-10.

 

- Lääkäriliiton päivystystyöryhmä 2011. Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle; 15 – 16). [Viitattu 14.1.2013] Saatavissa: http://www.laakariliitto.fi/files/p%C3%A4ivystysraportti11.pdf

 

- Gomes, Ernestina - Araújo, Rui - Carneiro,António – Dias, Cláudia - Costa-Pereira, Altamiro -  Lecky, Fiona E. The importance of pre-trauma centre treatment of life-threatening events on the mortality of patients transferred with severe trauma. Resuscitation 2010;440–5

 

- Nirula, Ram - Maier, Ronald - Moore, Ernest - Sperry, Jason - Gentilello, Larry. Scoop and run to the trauma center or stay and play at the local hospital: hospital transfer's effect on mortality. Journal of Trauma 2010;69:595-601

 

Happi auttaa päänsärkyyn

Teksti Kati Kiirasmaa, Iira Lankinen ja Heidi Stenberg- Efficacy of high-flow oxygen therapy in all types of headache: a prospective, randomized, placebo-controlled trial. Ozkurt, B., Cinar, O., Cevik, E., Acar, Ay., Arslan, D., Eyi, EY., Jay, L., Yamanel, L., Madsen, T. Department of Emergency Medicine, Turkey. 2012

- Low-dose propofol for the abortive treatment of pediatric migraine in the emergency department. Sheridan DC., Spiro DM, Nguyen T., Koch TK., Meckler GD. Pediatr Emerg Care, 2012

 

- Response to intravenous lidocaine in a patient with SUNCT syndrome. Arryo AM., Duran XR., Beldarrain MG., Pinedo A., Garcia-Monco JC. Cephalgia. 2010.

 

- SUNCT syndrome responsive to intravenous lidocaine. Matharu MS., Cohen AS., Goadsby PJ. Cephalgia. 2004.

 

- Sarjoittainen päänsärky. Käypä hoito –suositus. 14.10.2009.

 

- Migreeni. Käypä hoito –suositus. 18.9.2008.

 

Lähteet

 

 

 

- E

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.