• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 2/2010


Opioidit estävät kipuaistimuksen
Teksti Heini Harve


- Mildh, Leena. Kipulääkkeet ensihoidossa. Duodecim 2000;116(10):1121-6.
- Ruokonen ym. (toim.). Akuuttihoidon lääkkeet ja niiden käyttö. 2009 Kustannus Oy Duodecim.
- Rosenberg ym. (toim.). Anestesiologia ja tehohoito. 2006. Kustannus Oy Duodecim


Potilasturvallisuuskulttuuria parantamaan
- keskityttävä myös ensihoidossa
Teksti Olli Väisänen


1.    Sosiaali- ja terveysministeriö. Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009–2013. www.stm.fi
ISSN 1260-2050 (painettu),  ISSN 1797-9854 (verkkojulkaisu)
2.    Potilasturvallisuus ensin, Hoitotyön vuosikirja, 2009, s. 17-41. Sairaanhoitajaliitto. ISBN 978-951-8944-36-5.
3.    Järvelin J. Seminaari, Suomalainen potilasturvallisuusstrategia, STM 2009. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=85346&name=DLFE-7956.pdf
4.    Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century (2001)
Institute of Medicine (IOM), ISBN 0-309-07280-8
5.    To Err is Human. Building a safer Health Care System. Institute of Medicine (IOM) 2000. ISBN 0-309-06837-1
6.    Helovuo A. Inhimilliset tekijät, tiimityö ja turvallisuus- mitä voimme oppia ilmailusta. Potilasturvallisuus ensin, hoitotyön vuosikirja 2009; s. 99-116. Sairaanhoitajaliitto. ISBN 978-951-8944-36-5.
7.    Fletcher G, Flin R, McGeorge P, Glavin R, Maran N, Patey R. Anaesthetists' Non-Technical Skills (ANTS): evaluation of a behavioural marker system. Br J Anaesth. 2003 May;90(5):580-8.
8.    Gaba DM, Howard SK, Flanagan B, Smith BE, Fish KJ, Botney R Assessment of clinical performance during simulated crises using both technical and behavioral ratings. Anesthesiology. 1998 Jul;89(1):8-18.
9.    www.kka.fi.
10.    www.haipro.fi
11.    Safe Surgery Saves lives. WHO. http://www.who.int/patientsafety/safesurgery
12.    Haynes AB. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population.N Engl J Med 2009;360:491-9


Virheen anatomia ja fysiologia
Teksti Patrik Nyström

1.    Potilasturvallisuus ensin, Hoitotyön vuosikirja, 2009. Sairaanhoitajaliitto. ISBN 978-951-8944-36-5
2.    Reason J. Human error, 2008. ISBN 978-0-521-31419-0
3.    ANTS, http://www.abdn.ac.uk/iprc/ants.shtml
4.    NHS, National patient safety agency, Delivering patient safety,. Global edition, DVD, 2008.


Inhimilliset tekijät haaste potilasturvallisuudessa
Teksti Arto Helovuo


- Runciman WB, Sellen A, Webb RK. et al. The Australian incident monitoring study. Errors, incidents and accidents in anaesthetic practice. An analysis of 2,000 incident reports. Anaesth & Int Care. 1993; 21: 506–19.
- Sosiaali- ja terveysministeriö 2009. Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:3.
- Vincent, C., Taylor-Adams, S., Stanhope, N. Framework for analysing risk and safety in clinical medicine. BMJ 1998;316:1154-1157

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.