• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 3/2010


Myrkytysten hoidossa käytettäviä lääkeaineita
Teksti Heini Harve

- Koulu, Tuomisto (toim.): Farmakologia ja toksikologia. Medicina 2007.
- Elonen, Mäkijärvi, Vuoristo (toim.): Akuuttihoito-opas. Kustannus Oy Duodecim 2008.
- Pharmaca Fennica 2010

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.