• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 6/2010

Muslimi Potilaana
Teksti Abdel-Ghani Maïche

Kirjallisuus
- Allahwerdi H ja Hallenberg H. Islamin porteilla. Helsinki. Kirjayhtymä toinen painos, 2002.Hallenberg Helena. Terveys ja sairaus islamin maailmassa. Suomen Lääkärilehti 18/2006 vsk 61. Sivut 2019-23.- Haapala A, Härkönen H, Moussaoui S, Ruohonen R. Muslimipotilaan kohtaaminen. Turun Ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma. TKLS02 2004. 
- Hallenberg H. Islamilainen kulttuuri. Teoksessa Palva H ja Perho I (Toim.). Islamilainen kulttuuri 13-76. Helsinki: Otava 1998.
- Hämeen-Anttila J. Islamin käsikirja. Otavan Kirjapaino 2005.
- Koraani. Arabian kielestä suomentanut Jaakko Hämeen-Anttila.  Kolmas paino. Dark Oy, Vantaa 2002.
- Maiche Abdel-Ghani. Muslimi potilaana. Duodecim, 2010- Saqib M. Islamin rukousopas. Helsingin Islam Kulttuurikeskus. Helsinki, PL 1105.
- Tantawi Ali. Connaître l’Islam. Traduit de l’arabe par Dr. Ahmed Miske. Dâr Al-Manâra Edition et Diffusion. Jedda-Arabie Saoudite, 2000.
- The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in cooperation with WHO and the Islamic Organization for Medical Sciences CIOMS Geneva 2004.
- Zaheer S.I. Islam. Uskonto, jota et enää voi sivuuttaa. Lyhyt johdanto Islamiin. Islamilainen neuvontakeskus. PL 87, 00100 Helsinki, 1993.
 


Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.