• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 1/2008

 


Ensihoitojärjestelmät vertailussa:
Rintakivun hoitoa Turku vs. Tampere
Teksti: Toni Pakkanen

1. Björklund E, Stenestrand U, Lindbäck J, Svensson L, Wallentin L, Lindahl B. Pre-hospital thrombolysis delivered by paramedics is assosiated with reduced time delay and mortality in ambulance-transported real-life patients with ST-elevation myocardial infarction. Eur Heart J 2006; 27:1146-52.
2. Lääkärin käsikirja. Akutin ST-nousuinfaktin (STEMI) liuotushoito ja pallolaajennus. 2007. www.terveysportti.fi.
3. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja terveydenhuollosta 2007: http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/thpal/ensihoito.htx
4. Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, Chesburo J. The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes (first of two parts). N Engl J Med 1992; 326:242-50.
5. Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, Chesburo J. The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes (second of two parts). N Engl J Med 1992; 326: 310-8.
6. Remes J, Voipio-Pulkki L-M, Pyörälä K ym. Sydäninfarktin diagnostiikka (käypä hoito –suositus). http://www.kaypahoito.fi/
7. Miettinen H. Sepelvaltimotautikuolema Itä- ja Länsi-Suomen keksi-ikäisessä väestössä vuosina 1983-1990. Kuopion yliopiston julkaisuja D lääketiede 53, 1994.
8. Kansanterveyslaboratorio. Sydän- ja verisuonitautirekisteri 1995. http://www.ktl.fi/cvdr.
9. The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee. Myocardial infarction redefined – A consensus document of the joint European Society/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. Chest 1978; 73:743-9.
10. Fishbein M, Maclean D, Maroko P. The histopathologic evolution on myocardial infarction. Chest 1978;73: 743-9.
11. Buja L. Modulation of the myocardial response to injury. Lab Invest 1998; 78:1345-73.
12. Jennings R, Schaper J, HillM, Steenberger C, Reimer K. Effect of reperfusion late in the phase of reversible ischemic injury: changes in cell volume, electrolytes, metabolites and ultrastrukture. Circ Res 1985; 56:262-78.
13. Savonitto S, Ardissino D, Granger CB ym. Prognostic value of the admission electrocardiogram in acute coronary syndromes. JAMA 1999;281: 707-13.
14. Savonitto S, Fusco R, Granger CB ym. Clinical, electrocardiographic, and biochemical data for immediate risk stratification in acute coronary syndromes. Ann Noninv Electrocard 2001;6: 64-77.
15. Sclarovsky S, Davidson E, Lewin RF, Strasberg B, Arditti A, Agmon J. Unstable angina pectoris evolving to acute myocardial infarction: significance of ECG changes during chest pain. Am Heart J 1986;112: 459-62.
16. Heidenreich PA, Alloggiamento T, Melsop K ym. The prognostic value of troponin in patients with non-ST elevation acute coronary syndromes: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2001;38: 478-85.
17. Niemelä K, Airaksinen J, Hartikainen J ym. Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja – vaaran arviointi ja hoito (käypä hoito –suositus). Duodecim 2003; 119:430-41.
18. Vikman S, Airaksinen J, Peuhkurinen K ym. Sepelvaltimotautikohtauksen hoito Suomessa. Duodecim 2003; 119:1313-20.
19. Luoto R, Laine M, Alha P ym. Terveys ja hoidontarve Uudellamaalla 1996-2010. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B6/1999.
20. Luoto R, Laine M, Alha P ym. Terveys ja hoidontarve alueittain Suomessa 1996-2010. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B2/2000.

Uudenlainen sodankäynti, uudenlainen kenttälääkintä
Teksti: Paul Eskelinen


- PHTLS Military (opas)
- Combat Medic Field Reference, 2005 (taskuopas)     
- Ranger Medic Handbook, 2007
Linkki: http://www.cs.amedd.army.mil/CLSP/ Yhdysvaltain puolustusvoimien Combat Lifesaver koulutusohjelma PDF-muodossa

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.