• http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
 • http://www.framepage.fi
Previous Next

Potilaan ystävä: Palomiehiä äkkiä!

Tosi-Pahvilan aluesammuttamo

kiireellinen tiedote

Palomiehiä tarvitaan perustason ensihoitajaksi

Aluesammuttamo hakee sisäisellä haulla toppahousuväkeä perustason ensihoitajiksi. Perustason ensihoitaja sijoittuu H+P -ambulanssiin päätoimisen hoitajan pariksi. Työajasta vähintään 50% tehdään ensihoidossa. Loput ajastaan palomies haiskoon savulle. Tehtävään valittavalta edellytetään, että on joskus työskennellyt ambulanssissa. Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisimman pikaisesti hoitojohtajalle.

Hakemukset voi toimittaa sähköpostilla, tavallisella postilla, soittamalla, tekstiviestillä tai vaikka Facebook-chattina kunhan toimittaa hakemuksen äkkiä. Sellainen hakija, joka ei toimita minkäälaista hakemusta tehtävään, voidaan määrätä tehtävään toistaiseksi.

Tämä on palomiehille mahdollisuus päästä käyttämään koko laajan ammattiosaamisen tehtäväkirjoa.
Toimi nopeasti!
Aimo Änkyrä, hoitojohtaja

Kiireellinen tiedote saavuttaa Tosi-Pahvilan pääaseman kahvipöydän.
”Tä-mä on pa-lo-mie-hil-le mah-dol-li-suus käyt-tää ko-ko laa-jan am-mat-ti-o-saa-mio-sen teh-tä-vä-kir-jo-a”, joku palonsammuttaja tavaa tiedotteen kahvikuppinsa ohi ääneen. Sävy on ivallinen. ”Niin, nyt se on sitten oikein mahdollisuus. Silloin joskus kun kaikki toppahousut laitettiin yhdellä käskyllä pois ambulanssiringistä, niin asiaa perusteltiin sillä, että palomiestehtaan koulutus ei riitä ambulanssityöhön, nyt se on sitten mahdollisuus”, palonsammuttaja jatkaa. Lauseesta on havaittavissa katkeruutta ja vahingoniloa.

Niin ne ajat muuttuvat Eemeliseni. Kun jokaisen vaahteranmäen varallaoloambulanssit muutettiin uuden lain myötä jatkuvasti päivystäviksi yksiköiksi, työvoimapula putosi käsiin kuin kuudesti iskettävä selällään retkottava keho. Oppilaitokset eivät enää kertakaikkiaan kykene suoltamaan riittävällä tahdilla autuaaksi tekeviä amk-ensihoitajia tai pienemmän hypetyksen blankko-sairaanhoitajia tai edes LH-EH-sankareita. Ollaan tultu tilanteeseen, missä kyytivankkureissa liikkuvaa tykinruokaa on auttamatta liian vähän. Kun ei riitä, niin ei riitä.

Ennen lakimuutosta maalla asuvat kyytijullit ja -juuliat pakenivat kivihelvetteihin paremman työajan perässä. Nyt sitä parempaa työaikaa oli saatavilla myös maalla, joten jullit ja juuliat alkoivat palailla samoja saappaanjälkiä takaisin.
Paluuliikenne aiheuttaa tuskaa myös Tosi-Pahvilan aluesammuttamolla. Siellä käynnistetään iso ensihoitorekrytointi, missä palonsammuttajat halutaan nostaa hylättyjen muumioiden mausoleumeista takaisin arvokkaaseen, koulutusta vastaavaan työhön – ja mielellään helvetin äkkiä.

Aikaa ei todellakaan ole hukattavaksi. Aseman kahvipöydässä huokaillaan moniäänisesti ja kyllästyneesti: "Kuka urpo hakee noita paikkoja?"

Miten ensihoidon brankkarirekrytointi etenee, siitä voit lukea lisää tässä blogissa.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2016. All Rights Reserved.