• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Nainen ambulanssissa

Opinnäytetyö selvittää naisen roolia ja asemaa miesvaltaisessa ambulanssityössä.
Halutut haastateltavat löytyivät Systolen verkko- ja Facebook -ilmoituksilla kahdessa päivässä. Haastateltavien etsiminen on lopetettu.

Lue lisää...

Kysely ensihoitotyön kuormittavuudesta

Ensihoitajat kokivat olevansa terveempiä kuin samanikäinen väestö keskimäärin. Vaikka ensihoitajat kokivat terveytensä sekä toimintakykynsä hyväksi, niin heillä oli runsaasti alaselän kipuoireita verrattuna muuhun työikäiseen väestöön.
Palomies-sairaankuljettajille sattuu ensihoidossa suuri osa tapaturmia juuri fyysistä kestävyyttä vaativissa tilanteissa (siirtäminen, kuljettaminen ja nostaminen). Onko perusteltua, että ensihoidossa voi työskennellä pelastusalalla alentuneella toimintakyvyllä turvallisesti?
Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoitajana työskentelevä Markus Höglund hakee vastauksia kuormittavuuskysymyksiin, hän tekee aiheesta Oulun seudun ammattikorkeakoun opinnäytetyön. Kysely lähetetään kaikkiin pelastuslaitoksiin. Kyselyyn vastaaminen kestää vain 5 minuuttia. Vastausaika on 18.11.-31.12.2011.
Systole tukee tätä työtä.

 

Lue lisää...

Anteeksi, Hetti Kirves

Systole 5/2011 -lehden kirjoitusvirheistä on tullut toimitukseen paljon palautetta. Pahin virheistä oli, kun HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen vastuulääkäriksi valitun Hetti Kirveen nimi oli kirjoitettu otsikossa väärin. Systole pahoittelee huolimatonta kirjoitteluaan.

Lue lisää...

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.