• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Toimiiko viranomaisyhteistyö suuronnettomuustilanteissa?

 

Teksti Tuukka Luttunen


saSuunnittelin Rovaniemen kaupungin ensihoidolle suuronnettomuuskoulutusta, jonka yhteydessä perehdyin mm. onnettomuustutkintalautakunnan viimevuotisiin raportteihin ja kotimaiseen ensihoidon ammattikirjallisuuteen. Lisäksi keskustelin opinnäytetyöprosessin aikana eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa lääkinnällisen johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista.

Simo Ekman kirjoitti Systolessa nro 3/11 suuronnettomuuksia käsittelevässä artikkelissa, että ”suuronnettomuusvalmius on elämää harhakuvissa”. Kirjoitus pysäytti miettimään, että mitä pitäisi tulevaisuudessa vielä tapahtua, jotta asioita oikeasti herättäisiin kehittämään. Kuinka saadaan varmennettua, että osaamista löytyy riittävästi päivittäisestä ensihoito-organisaatiosta ympäri vuorokauden, jokaisena viikonpäivänä ja mielellään vielä ensimmäisen tunnin aikana?

Lue lisää...

Tärkeä perehdytys

Perehdytys on tärkeä. Siitä hyötyvät ainakin työntekijä, työyhteisö, työnantaja ja asiakas. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella uudet hoitotason ensihoitajat perehdytetään valvotusti ja järjestelmällisesti. Ensihoitaja Olli Tuhkanen on viimeisimpiä perehdytettyjä.

Lue lisää...

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.