• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Tehokasta viestintää Systolen verkossa

"Systolen ilmoitus todella tuotti tulosta, suuri kiitos siitä! Jo ensimmäisenä päivänä olemme saaneet melkein kokonaisuudessaan haastateltavan joukon kasaan. Mielenkiintoa aiheeseemme tuntuu olevan haastatteluun osallistuvien lisäksi myös muilla alalla työskenteleville. Naiset, jotka ovat ottaneet yhteyttä, ovat pitäneet aihevalintaamme ajankohtaisena ja ovat innoikkaana osallistumassa haastatteluun. Ei ole siis varmaankaan
tarvetta pitää ilmoitusta koko kuukautta internetissä. Ilmoitamme kun olemme saaneet haastateltavan joukon kasaan."
Jonna Soinvirta ja Emmi Saukkosaari

Lue lisää...

Nainen ambulanssissa

Opinnäytetyö selvittää naisen roolia ja asemaa miesvaltaisessa ambulanssityössä.
Halutut haastateltavat löytyivät Systolen verkko- ja Facebook -ilmoituksilla kahdessa päivässä. Haastateltavien etsiminen on lopetettu.

Lue lisää...

Kysely ensihoitotyön kuormittavuudesta

Ensihoitajat kokivat olevansa terveempiä kuin samanikäinen väestö keskimäärin. Vaikka ensihoitajat kokivat terveytensä sekä toimintakykynsä hyväksi, niin heillä oli runsaasti alaselän kipuoireita verrattuna muuhun työikäiseen väestöön.
Palomies-sairaankuljettajille sattuu ensihoidossa suuri osa tapaturmia juuri fyysistä kestävyyttä vaativissa tilanteissa (siirtäminen, kuljettaminen ja nostaminen). Onko perusteltua, että ensihoidossa voi työskennellä pelastusalalla alentuneella toimintakyvyllä turvallisesti?
Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksella ensihoitajana työskentelevä Markus Höglund hakee vastauksia kuormittavuuskysymyksiin, hän tekee aiheesta Oulun seudun ammattikorkeakoun opinnäytetyön. Kysely lähetetään kaikkiin pelastuslaitoksiin. Kyselyyn vastaaminen kestää vain 5 minuuttia. Vastausaika on 18.11.-31.12.2011.
Systole tukee tätä työtä.

 

Lue lisää...

Anteeksi, Hetti Kirves

Systole 5/2011 -lehden kirjoitusvirheistä on tullut toimitukseen paljon palautetta. Pahin virheistä oli, kun HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen vastuulääkäriksi valitun Hetti Kirveen nimi oli kirjoitettu otsikossa väärin. Systole pahoittelee huolimatonta kirjoitteluaan.

Lue lisää...

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.