• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Luovutusprosessin haasteet ensihoidosta päivystyspoliklinikalle

Kandidaatintutkielmana tekemäni kirjallisuuskatsauksen tutkimustehtävänä oli kartoittaa luovutusprosessin haasteita ensihoidosta päivystyspoliklinikalle sekä näihin haasteisiin esitettyjä kehitysehdotuksia. Luovutusprosessi nimenomaan ensihoidosta päivystyspoliklinikalle on hyvin vähän tutkittu alue. Kirjallisuuskatsaukseen löysin eri tietokannoista 16 ulkomaista tutkimusartikkelia, joista kaksi oli kirjallisuuskatsauksia. Kirjallisuuskatsaukseen sisällytin myös kolme suomalaistutkimusta, jotka sivusivat tutkimusaluetta.Tämän tiivistelmän tarkoituksena on tuoda esille keskeiset tulokset sekä pohdintaa aihealueesta.

Lue lisää...

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.