706- ja 772-hoidon prosessiauditointia

7.7.2021|

Kirjoitin keväällä 2019 YAMK -opinnäytteen pohjalta jutun ”Tarkkuutta hengitysvaikeuspotilaan hoitoon.” Jutussa peräänkuulutin ensihoidon laadun yksinkertaisempaa prosessiauditointia ja tulosten julkaisua. Tässä sitä nyt tulee: Selvitys aivohalvaus- ja kouristustehtävistä. […]